Een speciaal onderdeel van onze vereniging is Jeugdfonds Vincent. Dit is gericht op (schoolgaande) kinderen uit gezinnen die moeten rondkomen van een minimaal gezinsinkomen.

Wij willen hen de mogelijkheid bieden om – net als andere kinderen – volwaardig mee te doen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Denk daarbij concreet aan de aanschaf van schoolspullen, sportkleding, zwemles, een dagje uit, verjaardag, abonnement voor sportvereniging, zwembad of ijsbaan etc.

Vertrouwen
De basis voor onze hulpverlening is onderling vertrouwen. Om  in aanmerking te komen voor hulp verwachten wij daarom eerlijkheid en openheid van hulpvragers. Je kunt erop rekenen dat wij vertrouwelijk met persoonlijke gegevens omgaan en deze alleen delen met anderen als je daar nadrukkelijk zelf toestemming voor geeft.