De Vincentiusvereniging Udenhout en Biezenmortel zet zich al meer dan 100 jaar in voor de bestrijding van armoede in deze twee dorpen. We zijn een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie.

Het bestuur bestaat uit 6-9 bestuursleden. Van deze bestuursleden hebben er drie zitting in het Dagelijks Bestuur. Dit zijn:

  • Joost van Dongen, voorzitter
  • Paul de Beijer, secretaris
  • Tiny van Kempen, penningmeester

De naam van onze vereniging is ontleend aan Vincent à Paulo. Dit was een Franse priester die in de 17e eeuw armenzorg  is gaan organiseren. Vanuit zijn gedachtengoed is er vanaf de 19e eeuw een wereldwijd netwerk ontstaan van lokale Vincentiusverenigingen.

In eigen land maken we deel uit van het netwerk van Vincentiusvereniging Nederland.

Een speciaal onderdeel van onze vereniging is Jeugdfonds Vincent. Dit is gericht op kinderen uit gezinnen die moeten rondkomen van een minimaal gezinsinkomen.

Wij willen hen de mogelijkheid bieden om – net als andere kinderen – volwaardig mee te doen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Denk daarbij concreet aan de aanschaf van schoolspullen, sportkleding, contributie, zwemles, een dagje uit, verjaardag, abonnement voor sportvereniging, speelgoed, zwembad of ijsbaan etc.

Vertrouwen
De basis voor onze hulpverlening is onderling vertrouwen. Om  in aanmerking te komen voor hulp verwachten wij daarom eerlijkheid en openheid van hulpvragers. Je kunt erop rekenen dat wij vertrouwelijk met persoonlijke gegevens omgaan en deze alleen delen met anderen als je daar nadrukkelijk zelf toestemming voor geeft.